Alles voor allen – Wat bedoelt God met alles?

 14.00

Beschrijving

Een heel aantal woorden in de Bijbel zoals, al, alles, alle, altijd, elk, ieder, overal, voortdurend, laten ons zien wat wij door Jezus Christus bezitten, namelijk, een ongekende grote rijkdom.

Deze woorden gebruikt de Heer steeds in Zijn Woord om duidelijk te maken dat Hij ‘alles voor allen’ bedoelt. Keer op keer zien wij in het Woord het onbegrensde wat voor ons bestemd is, en wat Hij ons in onbeperkte mate geeft.

Toen wij opnieuw geboren werden, ontvingen wij Christus, en al wat Christus is, in ons leven. Kolossenzen 1:27 zegt: “Christus in ons”. Dit is niet een deel, maar de volheid van Christus die wij ontvangen hebben. Daarbij zegt het Woord heel duidelijk: “Al het Mijne is het uwe.” Dit is alleen mogelijk door de relatie die wij met Hem hebben. Wij gaan ontdekken in dit boek dat God de Bron van alles is, en dat God heel nadrukkelijk tot ons zegt: dat alles voor allen is.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 208

Categorie: