Dagelijks drinken van het water van de Geest

 9.00

Beschrijving

Water is voor de natuurlijke mens een absolute noodzaak en dit geldt zeker ook voor de geestelijke, wederom geboren mens. Het ontbreken van water betekent een leven waarin alles verdort en uiteindelijk tot de dood leidt.

Dit boek gaat over de reis van het volk van Israël vanuit Egypte, waar zij van het afgodische water dronken, tot hun aankomst in het beloofde land waar de Rivier Gods hen overvloedig zou zegenen. In de Bijbel lezen wij hoe het volk tijdens hun reis door de woestijn telkens het goddelijke water vond dat zij elke keer tot zich moest nemen. Dit boek spoort ons aan om dagelijks te drinken van het water wat de Heer ons geeft.

Als wij drinken van het water van de Geest, zullen stromen van bovennatuurlijke zegen door de Heilige Geest tot ons komen. Wij zullen als verlosten, vervuld met de Heilige Geest, een zegen voor de mens in nood zijn.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 128

Categorie: