De 7 Pascha’s in het Oude Testament en het Avondmaal van Jezus in het Nieuwe Testament

 9.00

Beschrijving

De 7 Pascha’s in het Oude Testament en het Avondmaal van Jezus in het Nieuwe Testament.

Dit boek ‘De zeven Pascha’s in het Oude Testament en het Avondmaal van Jezus in het Nieuwe Testament’ is belangrijk, omdat het een schaduw is van de werkelijkheid die kwam met Christus.
Hij is het ware Paaslam dat voor ons aan het kruis van Golgotha werd geslacht, om daarna op te staan uit de dood en ons door dit verlossingswerk te verlossen uit de macht van de zonde.
Elk hoofdstuk van het Pascha laat ons een belangrijk onderdeel zien van het werk van Christus. Daarom zijn deze zeven Pascha’s belangrijk om te onderzoeken.
Bovenal spreekt het Pascha over de kracht van het bloed, waardoor de eerstgeborene bleef leven.
Over dit leven sprak Jezus tot Zijn discipelen bij het Avondmaal in de bovenzaal.
Tijdens dit Avondmaal maakte Jezus ons het geheimenis van de Tafel van de Heer bekend.

Een boek dat uw geloof zal versterken en waardoor u anders deel zult nemen aan het avondmaal.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 120

Categorie: