De Genezer ging rond goeddoende

 14.00

Beschrijving

De Genezer ging rond goeddoende
Principes in de wonderen van genezing die Jezus deed

Jan Zijlstra schreef dit boek om de weg naar genezing duidelijk te maken die Jezus ons toont tijdens Zijn driejarige bediening toen Hij de zieken ontmoette en genas.
Wij kunnen heel veel van Zijn onderwijs leren en veel leren over de handelingen die Hij deed. Daarin zien wij hoe Jezus steeds de mensen onderwees door Zijn Woord en dat deed met gezag.
In de wonderen die Hij deed leerde Hij ons de belangrijke principes die wij ook zullen moeten doen om genezing te ontvangen en de werken van God in Zijn Naam te verrichten.
Heel nadrukkelijk laat Jan Zijlstra ons zien hoe wij de opdracht moeten vervullen, zodat aan de wereld de levende Heer geopenbaard zal worden.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 168

Categorie: