Gehazi – Hoe hij zijn bediening miste

 8.00

Beschrijving

Gehazi is geen succesverhaal tot navolging, maar wel een verhaal dat belangrijk voor ons is. Het is ons tot waarschuwing en laat ons zien waar Gehazi faalde en hoe hij zijn bediening en bestemming miste.

Wat misschien het meest tot ons spreekt is zijn dramatisch einde; hij werd melaats. Op die dag stopte het dienaarschap van Gehazi en ging zijn bediening verloren. Daar ging echter een aaneenschakeling van falen aan vooraf.

Dit boek gaat over de karaktereigenschappen die nodig zijn om een dienaar van de man Gods te zijn.

In het leven van Gehazi zien wij dat die eigenschappen zich niet ontwikkelen en dus niet toenemen. Eerder nemen zij af. Het karakter van Gehazi, het vleselijk leven, wordt steeds duidelijker en het brengt hem uiteindelijk melaatsheid. Gehazi’s falen wordt belicht vanuit 2 Koningen 4 en 5 vanaf het moment dat hij binnenkomt in het huis van de Sunamitische totdat hij melaats wordt.

Een belangrijk boek dat ons tot waarschuwing zal zijn.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 112

Categorie: