Goddelijke Genezing in het Heilig Avondmaal

 6.50

Beschrijving

Het Avondmaal is één van de grootste zegeningen, die tot ons zal komen, als wij het op de juiste wijze tot ons nemen.

Als wij die volle zegen willen ervaren, dan zullen wij allereerst de betekenis van het Avondmaal moeten weten. Weten wij dit niet, dan zal de zegen van het Avondmaal maar zeer beperkt tot ons komen of geheel door ons gemist worden.

Jezus had een sterk verlangen om met Zijn discipelen het eerste Avondmaal te vieren. Hij verlangde dat de zegen die daaraan verbonden is, tot hen zou komen. Voorafgaand aan het Avondmaal had Jezus in Johannes 6:54 gezegd: ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven.’

Zoals Israël door het bloed van het Pascha verlost werd, zo worden ook wij door het bloed van Jezus verlost. Zoals Israël door het Pascha te eten genezen werd waardoor zij Egypte niet gebogen, maar rechtop en gezond verlieten, zo zullen ook wij door het Avondmaal genezing ontvangen.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 80

Categorie: