Twijfel, hoe deze te overwinnen?

 8.00

Beschrijving

Twijfel zal bij ieders deur aankloppen.

In het Woord van God ontdekken wij waarheden die ons laten zien hoe wij Zijn zegeningen mogen ontvangen. Gods vijand, de boze, zal dan onmiddellijk op ons afkomen om ons te laten twijfelen aan Gods Woord, zodat wij de zegeningen zullen missen. Hoe wij daarop reageren is uiteindelijk bepalend of wij God’s zegen zullen ontvangen of zullen missen.

Een boek dat u zal helpen om uw vraagtekens niet boven Gods uitroeptekens te plaatsen.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 112

Categorie: