Help! Ik heb wrok

 0.15

Beschrijving

Teleurstelling is een van de meest negatieve ervaring die ons kan treffen. Als we er verkeerd op reageren, dan zal het ons veel ellende berokkenen.

Teleurstelling is als een zaadje dat ontkiemt en uitgroeit tot wrok. De eerste reactie op teleurstelling is ergernis, daarna wordt het boosheid dat zich halsstarrig vasthoudt aan het eigen gelijk. Dit gaat over in bitterheid. De uiteindelijke vrucht is wrok. Soms zelfs haat.

In deze brochure van de ‘Help! serie’ ontdek je hoe je verlost kunt worden van wrok die je leven verwoest.

Categorie: