Begraven of cremeren?

 7.00

Beschrijving

Genesis 3:19 leert ons dat God zegt: “U zult terugkeren tot de aardbodem omdat u daarin genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.”

Op deze onderwijs CD is de vraag aan de orde of wij onze doden zullen begraven of cremeren. Ook komt de vraag op: Is er volgens de Bijbel een verschil tussen deze twee? Als de Bijbel spreekt over begraven, is cremeren dan wel of niet toegestaan? Er is veel verwarring over dit onderwerp omdat 70% van de bevolking zich laat cremeren. Tot dat percentage behoren ook veel christenen die blijkbaar geen bezwaar tegen crematie hebben. Is dit Bijbels gefundeerd? Staat de God van de Bijbel dit toe? Als twee meningen tegenover elkaar staan en beiden overtuigd zijn van hun gelijk, dan zal de rechter de doorslaggevende uitspraak moeten doen. Zo zal ook het Woord van God het overtuigende antwoord geven. Laten wij dit serieus onderzoeken.

Een CD die ons vanuit dat Woord de juiste weg laat zien.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: