Bevrijding van de 3 vloeken

 7.00

Beschrijving

God houdt de mens het leven en de dood voor.

Zegen of vloek: de mens heeft de mogelijkheid om te kiezen. In Deuteronomium 30:19 spoort God de mens aan om voor het leven te kiezen, opdat de mens zal leven in de zegen, hij en zijn nageslacht.

De vloek heeft als doel om de mens tot ondergang te brengen.

Er zijn 3 soorten van vloeken namelijk. De vloek als gevolg van de zonde, vervolgens is er de vloek die van generatie op generatie doorgaat en als laatste is er de vloek die als vervloeking uitgesproken is.

Er is verlossing van de vloek. Hoor deze belangrijke boodschap van verlossing. Er is ook voor jou bevrijding als je luistert en meebidt.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: