De belangrijkheid van de doop

 7.00

Beschrijving

‘Kijk daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? Als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd’ – Handelingen 8:36-37

Voor de eerste Christenen was het vanzelfsprekend dat men zich direct na de bekering liet dopen.

Het geloof in Jezus Christus was de voorwaarde om zich te laten dopen. De doop was de geloofsbelijdenis, waardoor het christenleven zichtbaar werd.

Waarom laat ik mij dopen? Wanneer laat ik mij dopen? Op welke wijze laat ik mij dopen? Wie worden gedoopt?

Belangrijke vragen omtrent de doop die beantwoord worden op deze CD.

‘En nu, waarom aarzelt u? Sta op en laat u dopen.’ – Handelingen 22:16

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: