De positie van de vrouw in het koninkrijk van God

 7.00

Beschrijving

Er werd altijd geleerd dat de vrouw in het geheel niet mocht spreken. Maar in Handelingen 2:17 lezen wij over de uitstorting van de Heilige Geest: “Dat de Geest kwam op alle vlees, op de zonen en dochters, op de dienaren en dienaressen.”

Zij zouden profeteren en in de naam van de Heer spreken.
Ook zouden zij getuigen zijn van de Heere, wat betekent het bewijs leveren van de levende Heer, als de kracht van de Heilige Geest over hen zou zijn gekomen. Handelingen 1:8.

Bij God is geen onderscheid tussen man en vrouw want Galaten 3:26-28 zegt ons dat allen kinderen Gods zijn en allen in Christus gedoopt en met Christus bekleed zijn, en het is niet van belang dat men man of vrouw is, want allen zijn één in Christus Jezus. Er is absoluut geen verschil in een geestelijke status.

Een CD die elke man en elke vrouw zou moeten beluisteren.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: