Geloof of gevoel?

 7.00

Beschrijving

De zekerheid van het geloof en de twijfel van het gevoel.

Hoe verhoudt geloof zich ten opzichte van gevoel en andersom? Een gevoel of ervaring kan voortkomen uit geloof, maar het geloof kan nooit gebaseerd zijn op het gevoel.

Hebreeën 11:1 leert dat het geloof een zekerheid is. Dat het geloof niet gaat over ‘een fijn gevoel’ of een ervaring lezen we in 2 Korinthe 5:7 waarin staat dat de gelovige zal leven, zal wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Tijdens deze belangrijke onderwijsdienst zet evangelist Jan Zijlstra uiteen dat het geloof gebaseerd is op het Woord van God dat een vaste rots is. Het gevoel daarentegen is gebaseerd op de zintuigen, op het verstand, dat een zandgrond is.

Een onderwijsboodschap die je geloof doet groeien tot een sterk geloof.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: