God heeft een beter plan

 7.00

Beschrijving

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden.” Jeremia 29:11-13

In al de ellende en wanhoop van de mens; legt God Zijn plan voor ons neer. En dat plan is een beter plan, want Hij zal u eruit leiden. Wanneer de mens zich richt naar dat plan en de Heer zal aanroepen dan zal dit plan in werking komen en het zal uw leven compleet veranderen. En dan zal er voor u een nieuwe tijd aanbreken.

Een CD die u de weg wijst naar dit plan!
Een CD om door te geven.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: