Het Koninkrijk van God en Goddelijke genezing

 7.00

Beschrijving

Jezus begon Zijn bediening met het prediken van het Koninkrijk van God. De mensen zeiden: Hij predikt met gezag. Dat gezag was het Woord van God.

Vervolgens proclameerde Hij het Koninkrijk van God. Het was een openbare afkondiging van Zijn regeringsverklaring. Hij sprak: Zo zijn Mijn wetten. Wetten van verlossing en genezing om vervolgens het Koninkrijk van God te demonstreren.

Na Zijn bediening gaf Hij de opdracht aan de gelovigen om hetzelfde te doen. ‘Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden maar in kracht’. 1 Korinthe 4:20.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: