Het werk van onze Hogepriester

 7.00

Beschrijving

Deze boodschap over het werk van Jezus onze Hogepriester zal je bemoedigen in het dagelijks leven.

In Hebreeën 4:14-16 lezen wij dat wij een grote Hogepriester hebben die met ons mee kan voelen en die voor ons pleit. Dit werk doet Hij voor ons nadat Hij aan het kruis gestorven is en nadat Hij uit de dood is opgestaan.

Door Hem hebben wij vrije toegang om barmhartigheid, genade en hulp te ontvangen bij de Troon van Genade.

Vergeet niet dat Jezus nu voor de Vader voor ons bidt en pleit.

Een CD die jouw geloof zal versterken.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: