Hoe worden wij met alle kracht bekrachtigd

 7.00

Beschrijving

Er ligt een geweldig doel voor ons: Gods plan met ons leven. Maar de vervulling gaat over de weg die wij zullen moeten bewandelen.

Kolossenzen 1:9-11 laat ons zien dat er 3 belangrijke stappen zijn om tot onze bestemming te komen.

Stap 1. Wij zullen eerst met alle kennis, wijsheid en geestelijk inzicht vervuld moeten worden.
Stap 2. Dat wij de Heere waardig zullen wandelen en Hem in alles behagen.
Stap 3. Dit alles zal ons geestelijke groei en vrucht geven om door deze 3 stappen, alle kracht te ontvangen.

Een CD met een belangrijke boodschap.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: