Ik kies voor het kruis om anderen te redden

 7.00

Beschrijving

“En de voorbijgangers lasterden Hem, en ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: ‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als U de Zoon van God bent: Kom dan van het kruis af!’” Zie Mattheüs 27:39-42.

Jezus had de macht om van het kruis af te komen maar Hij verkoos te blijven hangen, want Hij wist de uitkomst. Hij wist: Ik kan alleen de verlorenen redden, als ik mijzelf niet redt. Als Hij zichzelf zou redden, dan zouden wij niet gered kunnen worden.

Jezus zei: “Als je Mij volgt, neem dan het kruis, kies dan voor het kruis.” Zie Mattheüs 16:24. Vanwege zelfmedelijden en zelfrechtvaardiging komen velen van het kruis af. Maar door onszelf te redden gaat deze wereld om ons heen verloren!
Er was voor Jezus geen andere weg, maar ook voor ons niet.

Een CD die uw leven zal veranderen en die iedere christen zou moeten beluisteren!

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: