Jochabed, haar geloof veranderde de geschiedenis van Israël

 7.00

Beschrijving

Jochabed, deze geloofsvrouw veranderde de loop van de geschiedenis door voor Mozes een arkje – een biezen kistje – te maken en door het geloof haar zoon in de hand van God toe te vertrouwen.

Jachabed was verzekerd dat haar zoon zou leven en dat hij door God gebruikt zou worden.

Op deze CD hoor je hoe Jochabed een hele serie geloofshandelingen deed, waardoor Mozes het instrument werd, zodat Israël verlost werd uit de slavernij van Egypte.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: