Zonen en dochters van God: Erfgenamen!

 7.00

Beschrijving

In 2 Korinthe 6:18 noemt God ons Zijn zonen en dochters en zegt de Heere, de Almachtige, dat Hij onze Vader is.

Als wij een lichamelijke of geestelijke nood hebben mogen wij proclameren:
– Ik ben een zoon/dochter van de Almachtige God
– Ik ben in Christus verlost en gerechtvaardigd
– Ik heb het Leven van God ontvangen
– Ik ben in Christus een erfgenaam van God
– Genezing is mijn erfenis en ik geloof wat het testament mij zegt
– Deze verklaring geeft mij het Goddelijke Leven

Tijdens het luisteren naar deze CD zal je de grote zegen ervaren die ook tijdens deze dienst aanwezig was.

Spreker: Jan Zijlstra
Aantal CD’s: 1

Categorie: