Combideal – 2 trainingen: De genezende kerk & Gezondenen, Gods ambassadeurs

 140.00

Beschrijving

Training: De genezende kerk
Evangelist Jan Zijlstra deelt in deze training zijn jarenlange ervaring in de genezingsbediening om naar de opdracht van de Heer een genezende kerk te zijn.

Hij laat in deze training zien dat de genezende kerk haar God kent. De kerk zal daardoor sterk en daadkrachtig zijn. Daden door de kracht van het Woord, de kracht van de Geest, de kracht van geloof, de kracht van de Naam van Jezus.

De gelovigen worden gevormd en gereed gemaakt om het bewijs te leveren dat Jezus leeft en om de God van wonderen bekend te maken.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 176
Aantal lessen: 13
Aantal CD’s: 1 dubbel-cd per les

Training: Gezondenen, Gods ambassadeurs
Een training voor leiders, oudsten, jeugdleiders, kringleiders en iedereen die verlangend is om als gezondene op te treden.

  • Deze gezondenen, ambassadeurs zijn de gevolmachtigden van de Zender van het Koninkrijk van God
  • Deze gezondenen ontvangen geloofsbrieven van de Zender. Hiermee zijn zij niet alleen gezant, maar kunnen zij ook namens de Zender als Zijn gezant optreden en handelen
  • Door deze positie zullen zij het Evangelie van Jezus Christus door woord en daad verkondigen
  • Een training waarin jij jouw identiteit en hetgeen je van de Zender hebt ontvangen, zal ontdekken. Als gezondene zal je de mens in nood tot herstel zien komen

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 176
Aantal lessen: 12
Aantal CD’s: 1 dubbel-cd per les

Bestelling
Als u deze trainingen besteld ontvangt u alle lessen op CD’s. Ook ontvangt u gratis de werkboeken, zodat u de trainingen op papier kunt volgen. Deze werkboeken zijn uitermate geschikt om aantekeningen in te maken.

 

Categorieën: ,