Combideal – 2 trainingen: Het Goddelijk Leven & Gezondenen, Gods ambassadeurs

 140.00

Beschrijving

Training: Het Goddelijk Leven

Hoe het leven Gods te ontdekken, te ontvangen en door te geven. Een studie over het eeuwige leven, het Goddelijk Leven. Het leven dat Jezus aan ons geopenbaard heeft en waarover Hij steeds sprak.

Het Goddelijk Leven waarover dit boek gaat, is niet alleen bedoeld om op onze bestemming, de hemel, te komen, wat wij door het geloof in Jezus Christus verkregen hebben. Maar het Goddelijk Leven is om ons vandaag op onze bestemming te brengen, dat is namelijk een leven te bezitten van overvloed. Steeds horen wij Jezus over het Goddelijk Leven spreken en dat Hij het leven is dat Hij ons geeft door Zijn Woord en de kracht van de Heilige Geest.

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 192
Aantal lessen: 12
Aantal CD’s: 1 dubbel-cd per les

Training: Gezondenen, Gods ambassadeurs
Een training voor leiders, oudsten, jeugdleiders, kringleiders en iedereen die verlangend is om als gezondene op te treden.

  • Deze gezondenen, ambassadeurs zijn de gevolmachtigden van de Zender van het Koninkrijk van God
  • Deze gezondenen ontvangen geloofsbrieven van de Zender. Hiermee zijn zij niet alleen gezant, maar kunnen zij ook namens de Zender als Zijn gezant optreden en handelen
  • Door deze positie zullen zij het Evangelie van Jezus Christus door woord en daad verkondigen
  • Een training waarin jij jouw identiteit en hetgeen je van de Zender hebt ontvangen, zal ontdekken. Als gezondene zal je de mens in nood tot herstel zien komen

Auteur: Jan Zijlstra
Aantal pagina’s: 176
Aantal lessen: 12
Aantal CD’s: 1 dubbel-cd per les

Bestelling
Als u deze trainingen besteld ontvangt u alle lessen op CD’s. Ook ontvangt u gratis de werkboeken, zodat u de trainingen op papier kunt volgen. Deze werkboeken zijn uitermate geschikt om aantekeningen in te maken.

 

Categorieën: ,